together,
we build a limitless ideal

Mục tiêu của chúng tôi là kết nối và bối cảnh hoá dữa liệu hiện có để chia sẻ nó giữa các đối tác đối tác với nhau, từ đó mang lại lợi ích cân bằng cho các mối quan hệ thương mại bằng cách giảm lãng phí

Tiến tới việc tăng khả năng

truy xuất nguồn gốc

Nhằm để giảm:

  • Lãng phí năng lượng và thực phẩm
  • Tác động xấu đến môi trường và xã hội đồng thời thúc đẩy tiết kiệm
  • Loại bỏ các hoạt động kém hiệu quả và phục vụ lợi ích chung

Thách thức của chuỗi cung ứng

Nhiều công ty gặp khó khăn trong việc quản lý trao đổi giữa các bên trong chuỗi cung ứng một cách hiệu quả và phù hợp, đặc biệt là việc vận chuyển và lưu kho hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Điều này dẫn đến lãng phí đáng kể nguồn lực (thời gian, tiền bạc, con người, năng lượng, v.v.) và thất thoát sản phẩm.

Cùng nhau, chúng ta có thể làm được

Chúng ta có thể kết nối con người, các tổ chức và thông tin hữu ích lại cùng nhau để tạo ra một cấp độ mới của các mối quan hệ công bằng và chưa từng có, việc kết nối này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Xây dựng lòng tin

Chúng tôi cải thiện quy trình của từng doanh nghiệp thông qua hệ thống quản lý mới tùy chỉnh theo thực tế từng doanh nghiêp và chúng tôi ký cam kết các hợp đồng về công bằng và chống giả mạo, để khách hàng tin tưởng trong việc cung cấp về chuỗi cung ứng và trao toàn quyền sở hữu dữ liệu của họ.

Bảo mật

Những người tham gia nói chung thường quan tâm đến sự an toàn của bản thân, nhưng tôn trọng lẫn nhau là một thái độ có trách nhiệm. Ví dụ: chúng tôi số hóa các hướng dẫn an toàn để ngăn ngừa tai nạn.

Hệ thống các thông tin riêng lẽ

Tận dụng sự phong phú của dữ liệu do một trong các đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn và hệ thống dữ liệu đó bằng một hệ thống riêng của bạn, từ đó đề ra các chỉ tiêu hành động mới
Mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn với nền tảng mở của chúng tôi để cung cấp thêm thông tin chi tiết và giá trị.

Dịch vụ vô hạn

của chúng tôi

Phát triển thời gian thực của giải pháp phần mềm của chúng tôi.

News

LinkedIn

Joign us

News

Events

Liên hệ