together,

we build a limitless ideal

Chúng ta đang sống không cân bằng với hành tinh này

Dân số thế giới đang ngày càng tăng và chúng ta đang lấy càng lúc càng nhiều hơn từ tự nhiên. Thất thoát, và lãng phí không ngừng gia tăng.

Tuy nhiên, tất cả chúng ta là những người tiêu dùng muốn có thực phẩm tốt cho sức khoẻ và có trách nhiệm với môi trường, một môi trường sống tốt hơn có thể bảo tồn giá trị cho thế hệ tương lai và lợi ích chung của chúng ta.

Mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi là nâng tầm thế giới hiện tại của chúng ta theo một mô hình đạo đức, phù hợp với hiệu quả nhưng cũng tương thích 100% với phát triển bền vững.

Các chuyên gia đa kỹ năng của Visible.digital dựa vào công nghệ kỹ thuật số hợp tác để cung cấp tầm nhìn thời gian thực về các hoạt động trong lĩnh vực này thông qua các hoạt động giao dịch.

Khả năng hiển thị tăng lên mang lại kết quả không thể phủ nhận, thông được chia sẻ bởi tất cả những người chơi trong chuỗi cung ứng để đạt được những cải tiến liên tục, công bằng, xã hội hoá và có trách nhiệm.

Kết quả chuyển ngay thành hiệu quả hoạt động được cải thiện trong chuỗi cung ứng của bạn, giảm lãng phí; cho dù đó là thực phẩm, nhiên liệu, thời gian hay dữ liệu chưa được khai thác dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn của hành tinh chúng ta đồng thời tạo ra khí thải CO2.

Chuỗi tin cậy

Co-création de valeur partagée

Với định vị theo chiều ngang từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng (từ nhà sản xuất thực phẩm hoạt động với các nhà vận chuyển của họ, đến hệ sinh thái bán lẻ) , visible.digital giúp khách hàng và đối tác của họ xác định và loại bỏ sự kém hiệu quả trong hoạt động và các chi phí liên quan, nhờ vào sự kết hợp chưa từng có của công nghệ và con người giàu kinh nghiệm.

Cách tiếp cận này mở ra các hợp tác mới và bình đẳng giữa những người chơi xây dựng Chuỗi niềm tin ©.

Các chuyên gia

Trong ngành sẵn sàng lăng nghe bạn:

Global Customer Partnerships

Christophe POULAIN

Customer Partnerships Europe

Olivier GIGOU

Customer Partnerships France

Philippe POULAIN

Customer Partnerships Asia

Cédric MICHOT

Customer Partnerships Spain and Portugal

Miguel Angel Mezquiriz

Customer Partnerships Italy

Marco Calzolari

Customer Partnerships Spain and Portugal

Miguel Angel Mezquiriz

Customer Partnerships Italy

Marco Calzolari

Hỗ trợ đằng sau và sẵn sàng kết nối trực tiếp với bạn

Legal and HR Director

Caroline STENZ

Director of Research and Development

Yves LAROSA

Customer Service Manager - Development and project support - Scrum Master

Cynthia DEMESSENCE

Co-creating value for partners and customers

Patrice RAVAUD

DevOps
Engineer

Steve FARESE

Web and mobile
application designer

Betty LAROSA

Communication and Marketing

Jérôme LEMOINE

Customer service and training

Rémi MERCIER

Managing Director /
Marketing and Services

Thibault LEMOINE

Managing Director /
Marketing and Services

Thibault LEMOINE

Liên hệ