Our services, at the service

of your savings

Các nhiệm vụ của visible.digital's để giúp bạn thu hồi vốn đầu tư ngay lập tức

1 - Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

2 - Đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm

3 - Tăng khả năng hiển thị từ trang trại đến bàn ăn

Phương pháp hợp tác của chúng tôi từ tìm hiểu thông tin đến cải tiến liên tục

Hiệu quả tiết kiệm và cải tiến liên tục mà chúng tôi tạo ra không chỉ nhờ vào việc sử dụng đơn thuần phần mềm chuyên dụng mà còn nhờ vào sự hỗ trợ và chuyên môn liên quan trong suốt quá trình cộng tác của chúng tôi

Giải pháp theo dõi hành trình cho vận tải lạnh.
vô hạn là nền tảng hợp tác của bạn cho phép bạn truy xuất dữ liệu hữu ích từ các hệ thống khác nhau và hệ thống nó vào từng hoạt động của bạn.

Để hiểu rõ về nguyên lý hoạt động, limitless được chia thành 4 mô-đun con.

  • infinite : nhập tất cả các quy trình và dữ liệu
  • seamless : quản lý được chia sẻ các hoạt động của nó trong thời gian thực
  • lucy : trí tuệ phân tích và kinh doanh
  • hubble : khả năng hiển thị, cải tiến liên tục và lợi nhuận được chia sẻ

Chúng tôi có thể giúp bạn

Màu vàng

Lên sườn sự án

Hỗ trợ kĩ thuật

Hướng dẫn từ xa

Màu cam

Màu vàng +

Làm việc kèm hàng tuần

(trong 3 tháng)

Họp chỉ đạo 2 năm 1 lần

Màu xanh lá cây

Màu cam +

Đào tạo trên visible.truck

Họp chỉ đạo hàng quý

Màu xhang dương

Màu xanh lá cây +

Họp chỉ đạo hàng tháng

Làm việc kèm hàng ngày

(10 ngày)

vô hạn thực sự là mô-đun thiết yếu bởi vì nó dựa vào :

  • Tự động hóa việc nhập dữ liệu đến từ các hệ thống quản lý khác nhau
  • Độ tin cậy của dữ liệu
  • Bảo mật, bảo vệ và bảo mật dữ liệu được thu thập
  • Độ tin cậy của nền tảng trao đổi

Đề nghị hỗ trợ của chúng tôi

Huấn luyện & đào tạo

Cấu hình phiên bản web với dữ liệu của bạn

Đào tạo người dùng WEB

Video hướng dẫn

Đồng hành và theo dõi cá nhân hóa

visible.truck

Trong các giai đoạn triển khai tại địa điểm của khách hàng, chúng tôi sử dụng “opens.truck”, một xe tải đào tạo đồng hành với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi trong mỗi chuyến đi đến địa điểm.
Chúng tôi kết hợp kinh doanh với niềm vui bằng cách cung cấp cà phê và trình bày công cụ của chúng tôi.

visible.truck, đã có mặt gần khu vực PACA nhưng cũng đã gần tói biên giới Bỉ, đi khắp các con đường của Pháp để gặp gỡ những người chơi mới.

Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn để đồng hành cùng bạn trong việc sử dụng công cụ hỗ trợ tiếp theo, visible.digital.

Hãy đăng ký dịch vụ của chúng tôi,

bạn sẽ có được:

Khả năng cạnh tranh

Sự tự tin

Hình ảnh

Độ an toàn

Tiền

Liên hệ